Skip to main content
 Kitas mokymų ciklas Vadovams, komandų lyderiams

Praktinių mokymų ciklas

Kuriame efektyvią, tikslų siekiančią organizaciją: verslo valdymo įrankiai ir jų praktinis taikymas

CEO, savininkams, verslo vadovams

 • Paprastai ir aiškiai apie verslo valdymo įrankius bei priemones
 • Praktinis verslo valdymo įrankių komplekto pritaikymas organizacijai
 • Verslo vadovo praktinių įgūdžių tobulinimas, kuriant tikslų siekiančią, darnią organizaciją

Praktiniai verslo vadovų mokymai – tai erdvė, kurioje dalinamės naujausiomis vadybos įžvalgomis ir ilgamete patirtimi, kaip greitai ir praktiškai pritaikyti vadybos principus bei įrankius savo organizacijoje.

Praktinių mokymų ciklas skirtas:

 • Organizacijų savininkams ir vadovams, kurie tiesiogiai atsakingi už veiklos rezultatus (pelnas, veiklos apimtys, plėtra) ir siekia, kad organizacija, padaliniai taptų efektyvesni;
 • Tiems, kurie planuoja tapti įmonių vadovais. 
 • Vadovų komandoms atsakingoms už verslo rezultatus  (rekomenduojami vidiniai mokymai organizacijoje).

Praktinių mokymų ciklo nauda:

 • Dirbsime patyrusių bendraminčių grupėje – dalijimasis patirtimi kuria vertę kiekvienam dalyviui
 • Susitelksime į praktinius aspektus: sėkmingo vadovavimo įrankiai, jų praktinis taikymas Jūsų organizacijoje, individualus vadovo komplektas tolesniam darbui
 • Auginsime ir tobulinsime individualias vadovo kompetencijas bei įgūdžius efektyviai siekti verslo rezultatų
 • Testuosime įgytas žinias realiame gyvenime, grįžę į užsiėmimą darysime korekcijas: mūsų tikslas – patikrintas, veikiantis, kiekvienam vadovui individualiai pritaikytas ir efektyvus verslo valdymo įrankių komplektas

Po praktinių mokymų ciklo:

 • Gebėsite suprasti ir vertinti, kokiomis galimybėmis esančiomis rinkoje  verta pasinaudoti su turimais resursais, gebėjimais bei pasidaryti Jūsų verslui naudingas išvadas
 • Turėsite įrankius, kaip atsirinktas rinkoje galimybes paversti visiems organizacijoje suprantamais tikslais bei parinkti efektyvius tikslų įgyvendinimo būdus.
 • Išbandysite ir savo organizacijai pritaikysite priemones, kaip susitarti dėl padalinių, žmonių atsakomybių, suformuoti struktūrą, kad organizacija siektų savo tikslų, žmonės žinotų lūkesčius, keliamus individualiai ir komandai.
 • Įtvirtinsite veiklos planavimo įgūdžius dinamiškoje, nuolat kintančioj verslo aplinkoje. Susikursite sistemą, kurioje planavimas taps natūraliu, įprastu, naudingu vadovo darbu.

 

Praktinių mokymų ciklo „Kuriame efektyvią, tikslų siekiančią organizaciją: verslo valdymo įrankiai ir jų praktinis taikymas“ datos:

2024 m.

 • Rugsėjo 26d.
 • Spalio 9d. ir 25d.
 • Lapkričio 6d. ir 22d.
 • Gruodžio 8d.

Kaina ir mokėjimo sąlygos

 • Viso kurso kaina vienam žmogui 1050 eurų.
 • Viso kurso kaina dviem ir daugiau žmonių iš vienos organizacijos ar su bendraminčiais 950 eurų dalyviui.
 • Apmokama pagal išankstinę sąskaitą.
Registracija į mokymų ciklą

Praktinių mokymų ciklo programa

I Modulis: Rinka ir organizacijos galimybės (dvi dienos)

 • Vertinsite, kokiomis galimybėmis, esančiomis rinkoje  verta pasinaudoti su turimais resursais, gebėjimais
 • Pasidarysite Jūsų organizacijai prasmingas ir  reikalingas išvadas dėl verslo augimo.
 • Suprasite, kas svarbu Jūsų organizacijai ir vadovų komandai dabar ir artimoje ateityje. 
 • Užfiksuosite, kas svarbu ir gali būti įveiklinta Jūsų organizacijoje tokia forma, kuri bus patogi tolesniam kaskadavimui Jūsų įmonėje ar organizacijoje. 

I modulio temos ir siekiniai 

 • Kursite klientų/produktų/paslaugų matricą. Remiantis ja gausite įžvalgų apie  galimybes gerinant ekonominius rezultatus, produktų ir klientų segmentų potencialą, atskirų klientų segmentų, produktų vystymą ir kitas vertingas įžvalgas. Ši matrica yra pagrindas sudarant organizacijos pardavimo planus.
 • Sudarysite esamų verslo galimybių sąrašą ir paprastą „express“ testą leidžiantį išryškinti patraukliausias įgyvendinimo galimybes trumpalaikėje ir ilgalaikėje perspektyvoje. 
 • Sukursite organizacijos komunikacijos matricą, kuri parodo kaip, kokią, kur informaciją transliuoja organizacijai ir kaip tai galima padaryti efektyviau su turimais, dažnai ribotais, resursais.
 • Gryninsite vertes, kurias teikiate klientams. Sužinosite, kaip šias vertes paversti įmonės veiklos kriterijais (žmonių atsakomybės, procesai)  ir suprantamai perteikti klientams.
 • Išmoksite vertinti, kokios komandos reikia organizacijai valdyti, kaip suformuoti struktūrą ir susitarti dėl pagrindinių komandos bei atskirų komandos narių vertinimo kriterijų.
 • Įsigilinsite, kaip greitai ir paprastai įvertinti savo įmonės resursus ir gebėjimus. Suprasite, kokie gebėjimai ir resursai laiko Jūsų organizaciją ir į kuriuos labiausiai verta kreipti dėmesį, juos vystyti.
 • Identifikuosite, pagal kokius kriterijus galima atsirinkti strategines partnerystes, t.y. su kuo mums pakeliui ir nekonkuruojame, kad organizacija lengviau pasiektų norimus rezultatus.
 • Sudėsite savo darbo rezultatus į „Business Canvas“ formą:
  • tai leidžia pamatyti naujas verslo galimybes
  • įgalina suprasti, ar verslo modelis veikia tinkamai
  • leidžia įvertinti geros veiklos kriterijus organizaciją valdančiai komandai.  

Jūs dirbate nedidelėje bendraminčių grupėje – vyks patirčių, įžvalgų pasidalinimas.

Dėmesys kiekvienam dalyviui – teorinės ir praktinės žinios konvertuojamos į Jūsų individualų planą.

Praktinis suteikiamų, aptariamų įrankių bei priemonių pritaikymas – efektyvesnis verslo valdymas nuo pirmos dienos.

Praktinių mokymų vedėjas ir treneris Darius Samuolis 

II Modulis: Tikslai ir strategija, veiklos rodiklių parinkimas ir pavertimas užduotimis

 • Verslo galimybes paversite tikslais, suprantamais Jūsų organizacijoje 
 • Analizuosite ir parinksite efektyviausius būdus tikslams įgyvendinti

II modulio temos ir siekiniai 

 • Analizuosime, kaip paprastai, naudojantis klausimynu, gauti įžvalgas iš savo verslo SWOT, kaip atsirinkti su kuriomis silpnybėmis verta dirbti, su kuriomis ne, kokiomis galimybėmis, stiprybėmis verta naudotis.
 • Išbandysite algoritmus, kaip teisingai iškelti tikslus, kad jie neliktų tik abstrakčiais teiginiais. Aptarsime tikslų „tamsiąją tikslų“ pusę.
 • Išmoksite paprastų būdų, kaip remiantis SWOT medžiaga susiformuoti strategiją.
 • Išbandysite, kaip naudojantis subalansuota rodiklių sistema strategiją paversti į kasdieninius veiklos rodiklius, parinkti pokyčius rodikliams pasiekti. Visa tai galima sutalpinti į vieną popieriaus lapą.
 • Analizuosite, kas yra esminio formuojant ir valdant strategiją, kaip į strateginius rodiklius, pokyčius, integruoti į kasdieninę veiklą.
 • Susipažinsite ir įvaldysite paprastą būdą, kaip ant vieno lapo pasirengti įmonės, verslo vystymosi žemėlapį, kuris gali būti naudingas ilgalaikiui ir trumpalaikiui planavimui.

Jūs dirbsite nedidelėje bendraminčių grupėje – vyks patirčių, įžvalgų pasidalinimas.

Dėmesys kiekvienam dalyviui – teorinės ir praktinės žinios konvertuojamos į Jūsų individualų planą.

Praktinis suteikiamų, aptariamų įrankių bei priemonių pritaikymas – efektyvesnis verslo valdymas nuo pirmos dienos.

Praktinių mokymų vedėjas ir treneris Darius Samuolis 

III Modulis: Atsakomybių paskirstymas komandoje ir procesų valdymas

 • Suformuosite struktūrą, kad organizacija galėtų efektyviai siekti tikslų
 • Išmoksite paskirstyti atsakomybes, tinkamai valdyti individualius ir komandinius lūkesčius
 • Analizuosite gerąsias praktikas, kad ir kur vadovams būna naudingas valdymas per procesus, kaip juos sukonstruoti.
 • Susipažinsite, kada detalūs procesai duoda daugiau žalos nei naudos.  

III modulio temos ir siekiniai

 • Išbandysite ir prisitaikysite įrankį, kaip paskirstyti atsakomybes tarp atskirų komandos narių, padalinių;
 • Suprasite atsakomybes, priskiriamas komandai ir individualiems komandos nariams;
 • Susipažinsite, kokiais principais suformuoti bendradarbiaujančią struktūrą.
 • Susiesite šias atsakomybes su strategijos įgyvendinimu ir kasdienine veikla;
 • Turėsite pasirengę rodiklius, kuriais galima įvertinti atskirų komandos narių, padalinių veiklą;
 • Analizuosite patirtis apie  procesinio požiūrio naudą, kodėl svarbus procesų valdymas ir kaip tai pritaikyti savo darbe.

Jūs dirbsite nedidelėje bendraminčių grupėje – vyks patirčių, įžvalgų pasidalinimas.

Dėmesys kiekvienam dalyviui – teorinės ir praktinės žinios konvertuojamos į Jūsų individualų planą.

Praktinis suteikiamų, aptariamų įrankių bei priemonių pritaikymas – efektyvesnis verslo valdymas nuo pirmos dienos.

Praktinių mokymų vedėjas ir treneris Darius Samuolis 

IV Modulis: Veiklos planavimas, priežiūra, atskaitomybė, veiklos korekcijos (dvi dienos)

 • Integruosite planavimą į vadovo darbą bei organizacijos kultūrą, kaip efektyvų, nuolatinį procesą, padedantį prisitaikyti prie kintančios aplinkos
 • Susipažinsite su planavimo principais ir įsidiegsite planavimo įrankius, kurie procesą pritaikys prie įmonės veiklos, leis išvengti bereikalingo sudėtingumo, kur vertę visiems proceso dalyviams
 • Išmoksite tinkamai susieti atskaitomybę, veiklos priežiūrą su planavimu
 • Susikursite prielaidas nuolat besimokančios, tobulėjančios organizacijos kūrimui.

IV modulio temos ir siekiniai (dvi dienos)

 • Sukursite paprastą planavimo procesą, ne per detalų, pritaikytą prie veiklos, nereikalaujantį per daug pastangų. Turėsime pasirengę veiklos planavimo principus, atsakysite į klausimus, ką planuojame, kuriam laikotarpiui, kokiomis prielaidomis remiamės ir kokio detalumo planai reikalingi, kaip atskirti planavimui reikalingas prielaidas ir kitus rodiklius, kuriuos prižiūrime. Identifikuosite, kokias naudas galime gauti iš planavimo.
 • Sužinosite, kaip pasirengti veiklos biudžetą, kuris būtų paprastas, lengvai atnaujinamas, tinkamas planavimui, veiklos modeliavimui, priežiūrai, atsakomybių paskirstymui. 
 • Gilinsitės, kaip planuoti pokyčius reikalingus strategijos įgyvendinimui ir veiklos tobulinimui.
 • Susipažinsite, kaip  pasinaudoti OKR metodu planuojant ir vertinant veiklą.  
 • Parengsite pirminį planavimo procesą.
 • Analizuosite patirtį, kokias naudas duoda teisinga veiklos priežiūra ir atskaitomybė, kaip ją susieti su planavimu, informacijos sklaida, padaryti, kad tai būtų sveikas organizacijos evoliucijos vertinimas, vieta užtvirtinti išmoktas pamokas, veiklos variklis, o ne resursus eikvojantis formalus procesas.
 • Sužinosite, kaip organizuoti kasdienes ir ilgesnio periodo atskaitomybes, kaip pasiruošti formatus, padaryti komandos susitarimus, kaip daryti vertinimus, kaip sutarimus įtvirtinti, kad naudą gautų tiek organizacija, tiek kiekvienas jos dalyvis.

Jūs dirbsite nedidelėje bendraminčių grupėje – vyks patirčių, įžvalgų pasidalinimas.

Dėmesys kiekvienam dalyviui – teorinės ir praktinės žinios konvertuojamos į Jūsų individualų planą.

Praktinis suteikiamų, aptariamų įrankių bei priemonių pritaikymas – efektyvesnis verslo valdymas nuo pirmos dienos.

Praktinių mokymų vedėjas ir treneris Darius Samuolis 

 Kitas mokymų ciklas Vadovams, komandų lyderiams

Registracija į mokymus


  Ar reikalinga sąskaita faktūra?