Skip to main content
 Kitas mokymų ciklas CEO, savininkams, verslo vadovams

Sėkmingo vadovo darbas su komanda: metodų, įrankių ir priemonių arsenalas

Vadovams, komandų lyderiams

 • Paprastai ir aiškiai apie sėkmingą vadovavimą komandoms
 • Efektyvus ir lengvai pritaikomas metodų, įrankių ir priemonių komplektas, kurį vadovas gali taikyti čia ir dabar
 • Tobulėjantys sėkmingo vadovo įgūdžiai, kuriant įsitraukusią, bendradarbiaujančią komandą/organizaciją
 • Pozityvus pokytis, diegiant geidžiamą, organizacijai vertingą žmonių elgesį bei nuostatas.

Praktiniai verslo vadovų mokymai – tai erdvė, kurioje dalinamės naujausiomis vadybos įžvalgomis ir ilgamete patirtimi, kaip greitai ir praktiškai pritaikyti vadybos principus bei įrankius savo organizacijoje.

Praktinių mokymų ciklas skirtas:

 • Organizacijų savininkams ir įvairaus lygio vadovams, kurie turi intensyvius darbo santykius su žmonėmis, yra įvairaus dydžio komandų lyderiai;
 • Tiems, kurie planuoja tapti vadovais.
 • Vadovų komandoms atsakingoms už žmonių valdymą  (rekomenduojami vidiniai mokymai organizacijoje).

Praktinių mokymų ciklo nauda:

 • Dirbsime patyrusių bendraminčių grupėje – dalijimasis patirtimi kuria vertę kiekvienam dalyviui
 • Susitelksime į praktinius aspektus: sėkmingo vadovavimo žmonėms įrankiai, jų praktinis taikymas Jūsų organizacijoje, individualus organizacijos ar komandos vadovo komplektas tolesniam darbui
 • Auginsime ir tobulinsime individualias vadovo kompetencijas bei įgūdžius efektyviai auginti darbuotojų įsitraukimą, individualų ir komandinį bendradarbiavimą, siekiant verslo rezultatų
 • Testuosime įgytas žinias realiame gyvenime, grįžę į užsiėmimą darysime korekcijas: mūsų tikslas – patikrintas, veikiantis, kiekvienam vadovui individualiai pritaikytas ir efektyvus žmonių valdymo metodų, įrankių bei priemonių komplektas

Po praktinių mokymų ciklo:

 • Detaliai suvoksite ir įsivardinsite vadovo vaidmenį organizacijoje, identifikuosite suinteresuotų šalių lūkesčius, įvertinsite, ko iš vadovo tikisi ir kur vadovas gali kurti didžiausią vertę organizacijai/komandai.
 • Sukursite efektyvios ir įtaką darančios vadovo komunikacijos gaires:
  • Sėkmingas individualus pokalbis – galinga priemonė santykių kūrimui
  • Grįžtamasis ryšys įtvirtina pasikartojantį reikiamą elgesį, koreguoja nenaudingą, darbuotojai jaučiasi motyvuojami ir pastebimo vadovo
  • Individuali vadovo komunikacijos sistema – galimybė kurti unikalią, stiprų identitetą, vertybes turinčią bei jas praktikuojančią organizaciją
 • Turėsite įrankius, kaip kelti tikslus komandos nariams, kurie skatintų profesinį ir asmenybės augimą, tobulėjimą.
 • Analizuosite ir savo darbui pritaikysite metodus, kurie padės sklandžiai organizuoti komandinį darbą, daryti efektyvias, į komandos tobulėjimą nukreiptas individualias ir grupės veiklos apžvalgas, nuolat palaikyti kūrybiniais ir loginiais metodais paremtą idėjų generavimo kultūrą. 

 

Praktiniai mokymai „Sėkmingo vadovo darbas su komanda: metodų, įrankių ir priemonių arsenalas“ datos:

2024 m.

 • Spalio 2d., 16d. ir 30 d.
 • Lapkričio 13d. ir 27d.
 • Gruodžio 11d.

Kaina ir mokėjimo sąlygos

 • Viso kurso kaina vienam žmogui 1050 eurų.
 • Viso kurso kaina dviem ir daugiau žmonių iš vienos organizacijos ar su bendraminčiais 950 eurų dalyviui.
 • Apmokama pagal išankstinę sąskaitą.
Registracija į mokymų ciklą

Praktinių mokymų ciklo programa

I Modulis: Vadovo vaidmens organizacijoje suvokimas

 • Išgryninsite suvokimą, koks yra vadovo vaidmuo, suprasite lūkesčius, ko iš vadovo tikisi suinteresuotos pusės, individualūs komandų nariai.
 • Sukursite efektyvaus vadovo darbo lauką, kuriame žmonių valdymo klausimai bei jų sprendimas koreliuos su verslo tikslų siekimu bei visos organizacijos tobulėjimo kultūra.

I modulio temos ir siekiniai 

 • Sudarysite „gero vadovo“ apibrėžimą, kuriame identifikuojamos vertę kuriančios vadovo veiklos.
 • Susipažinsite su įrankiu, padedančiu sukurti vadovo veikla suinteresuotų pusių lūkesčių analizę.
 • Susipažinsite su būdais, kaip formuotis autoritetą, kuris yra būtinas, kad galėtume sėkmingai atlikti vadovo užduotis.
 • Įvaldysite skirtingus požiūrio kampus arba vaidmenis, kurių gali reikalauti dinamiškos situacijos, pvz: vadovas, administratorius, specialistas, kt. Šie požiūrio kampai stipriai keičia tų pačių vadovo įrankių taikymą konkrečiose situacijose.
 • Modeliuojamose mokymo situacijose praktiškai įsivertinsite savo „minkštųjų“ kompetencijų ir įgūdžių lygį, tobulintinas sritis.

Jūs dirbsite nedidelėje bendraminčių grupėje – vyks patirčių, įžvalgų pasidalinimas.

Dėmesys kiekvienam dalyviui – teorinės ir praktinės žinios konvertuojamos į Jūsų individualų planą.

Praktinis suteikiamų, aptariamų įrankių bei priemonių pritaikymas – efektyvesnis organizacijos, komandos valdymas nuo pirmos dienos.

Praktinių mokymų vedėjas ir treneris Darius Samuolis 

II Modulis: Individualūs susitikimai „akis į akį“

 • Pritaikysite naujas technikas savo stiliui, kad individualūs susitikimai būtų efektyvūs, taupantys laiką, konstruktyvūs formuojantys pozityvius asmeninius santykius.

II modulio temos ir siekiniai

 • Formuluosite asmeninį lūkestį, ko reiktų tikėtis iš tokių susitikimų, o ko – ne, identifikuosite nuostatas, kurios padeda tokius susitikimus padaryti vertingais, analizuosite, kaip dalyviams gauti maksimalią naudą.
 • Sužinosite, kaip susirinkti, valdyti informaciją reikalingą tokiems susitikimams, deleguoti galimus parengiamuosius darbus, kurie leidžia tokius susitikimus išlaikyti prasmingus ir konstruktyvius.
 • Tobulinsite klausymosi įgūdžius, nes informacijos kaita reikalauja ne tik sklaidos, bet ir išgirdimo – tik taip galima kurti pasitikėjimą.
 • Gausite konkrečių įžvalgų, kaip sėkmingai įdiegti į savo organizaciją tokių susitikimų praktiką ir pasitikėjimu grįstos komunikacijos kultūrą.

Jūs dirbsite nedidelėje bendraminčių grupėje – vyks patirčių, įžvalgų pasidalinimas.

Dėmesys kiekvienam dalyviui – teorinės ir praktinės žinios konvertuojamos į Jūsų individualų planą.

Praktinis suteikiamų, aptariamų įrankių bei priemonių pritaikymas – efektyvesnis organizacijos, komandos valdymas nuo pirmos dienos.

Praktinių mokymų vedėjas ir treneris Darius Samuolis 

III Modulis: Grįžtamasis ryšys

 • Suprasite įrankio vertę, įvertinsite jo reikšmę organizacijos vidinės kultūros tobulinimui
 • Sukursite savo sistemą, kaip naudojantis šiuo įrankiu iš karto galėsite diegti norimo elgesio pasikartojimą, nenaudingo elgesio korekcijas, didinti motyvacijos jausmą komandoje.

III modulio temos ir siekiniai

 • Susipažinsite su technika, kuri leidžia grįžtamąjį ryšį pateikti per 10 sekundžių.
 • Aptarsite ir įvertinsite situacijas, kuriose grįžtamasis ryšys labai naudingas ir veiksmingas.
 • Sukursite savo vadovavimo stiliui palankią grįžtamojo ryšio sistemą. Tik taip šis įrankis duos gerų rezultatų.
 • Gausite įžvalgų ir rekomendacijų, kaip elgtis tokiose tipinėse situacijose, kai atidavėte netikslų, netinkamą grįžtamąjį ryšį. 

Jūs dirbsite nedidelėje bendraminčių grupėje – vyks patirčių, įžvalgų pasidalinimas.

Dėmesys kiekvienam dalyviui – teorinės ir praktinės žinios konvertuojamos į Jūsų individualų planą.

Praktinis suteikiamų, aptariamų įrankių bei priemonių pritaikymas – efektyvesnis organizacijos, komandos valdymas nuo pirmos dienos.

Praktinių mokymų vedėjas ir treneris Darius Samuolis 

IV Modulis: Darbas su tikslais

 • Analizuosite, kaip kelti tikslus, kaip sieti komandos/organizacijos ir individualius tikslus.
 • Nagrinėsite ir pritaikysite savo organizacijoje, kaip tinkamai iškelti tikslai vysto individualius žmogaus gebėjimus, suteikia prasmę jo veiklai.

IV modulio temos ir siekiniai

 • Aptarsite galimų tikslų įvairovę ir prasmę bei įtaką komandai/individui:
  • Dideli/ambicingi
  • Maži/taktinio lygmens
  • Ilgalaikiai/trumpalaikiai
 • Gilinsitės į tikslų formulavimo mechanizmą: ką turi būti padaręs vadovas, kad keliami tikslai būtų suprantami, prasmingi, įveikiami, pamatuojami, tt.
 • Identifikuosite vertes, kuria kuria tinkamai formuluoti, pasiekti ir pamatuoti tikslai.
 • Vertinsite galimas, tipines klaidas, keliant tikslus, prevencines ir korekcines priemones siekiant išvengti klaidų.

Jūs dirbsite nedidelėje bendraminčių grupėje – vyks patirčių, įžvalgų pasidalinimas.

Dėmesys kiekvienam dalyviui – teorinės ir praktinės žinios konvertuojamos į Jūsų individualų planą.

Praktinis suteikiamų, aptariamų įrankių bei priemonių pritaikymas – efektyvesnis organizacijos, komandos valdymas nuo pirmos dienos.

Praktinių mokymų vedėjas ir treneris Darius Samuolis 

V Modulis: Komandinis darbas

 • Analizuosite komandos ir individo galimą santykių dinamiką, siekiant sklandaus bendro darbo
 • Identifikuosite principus ir metodus,  kaip sėkmingai dirbti su komanda kaip vienetu.

V modulio temos ir siekiniai

 • Sukursite savo individualią sistemą, kaip palaikyti deramą pasitarimų ritmą, užtikrinančių, kad organizacija juda reikiama kryptimi ir daro savalaikes korekcijas, kaip konstruoti turinį, kaip juos pravesti.
 • Susipažinsite, kaip taikant AAR (after action review) pagalba daryti trumpas ir greitas komandos veiklos apžvalgas.
 • Sužinosite, kaip efektyviai pasirengti pasitarimams, kuriuose ieškome sprendimų problemoms, tariamės apie galimybes, keičiamės informacija. Skirtingi tikslai suponuoja skirtingas pasirengimo priemones.
 • Išmoksite sėkmingai naudotis tokiais idėjų generavimo būdais, kaip „Minčių lietus“ (Brainstorm) ir loginiais idėjų generavimo būdais padedančiais išnagrinėti situaciją ir ją modifikuoti.
 • Praktiškai išbandysite ir pritaikysite savo veikloje skirtingų rolių sampratą: kokia vadovo rolė (moderatorius, vadovas, dalyvis) naudinga skirtingose situacijose.
 • Aptarsite, kaip elgtis su žmonėmis besielgiančiais destruktyviai kolektyvinio, komandinio darbo metu.

Jūs dirbsite nedidelėje bendraminčių grupėje – vyks patirčių, įžvalgų pasidalinimas.

Dėmesys kiekvienam dalyviui – teorinės ir praktinės žinios konvertuojamos į Jūsų individualų planą.

Praktinis suteikiamų, aptariamų įrankių bei priemonių pritaikymas – efektyvesnis organizacijos, komandos valdymas nuo pirmos dienos.

Praktinių mokymų vedėjas ir treneris Darius Samuolis […]

VI Modulis: Vadovo komunikacija

 • Įsigilinsite į itin svarbią vadovo veiklos sritį – komunikaciją.  Dažnas vadovas komunikacijos sklaidą suvokia tik kaip tikslo ir užduoties pagarsinimą. Suprasite, kad galima kurti didesnę vertę – ilgalaikę, tvarią, sutartomis vertybėmis ir principais grindžiamą organizacijos kultūrą.
 • Sužinosite ir pagal savo lyderystės stilių sukursite komunikacijos sistemą, kurioje identifikuojamos sklaidos priemonės, kanalai, turinio formavimas, dialogo galimybė.

VI modulio temos ir siekiniai

 • Susipažinsite, kokiais principais vadovaujantis analizuoti, kurią informaciją yra prasminga skleisti
 • Aptarsime skirtingas patirtis, kaip susikurti savo komunikacijos sistemą: asmeniškai, komandose, organizacijos lygyje.
 • Analizuosite galimybes, kaip pasidalinti informacijos sklaidos atsakomybe su savo komanda, užtikrinti komandos narių įsitraukimą tiek į sklaidą, turinio formavimą, tiek į grįžtamojo konstruktyvaus ryšio teikimą.
 • Išmoksite kaip tinkamai suformuoti skirtingo turinio, skirtingais būdais pateikiamas žinutes.

Jūs dirbsite nedidelėje bendraminčių grupėje – vyks patirčių, įžvalgų pasidalinimas.

Dėmesys kiekvienam dalyviui – teorinės ir praktinės žinios konvertuojamos į Jūsų individualų planą.

Praktinis suteikiamų, aptariamų įrankių bei priemonių pritaikymas – efektyvesnis organizacijos, komandos valdymas nuo pirmos dienos.

Praktinių mokymų vedėjas ir treneris Darius Samuolis 

 Kitas mokymų ciklas CEO, savininkams, verslo vadovams

Registracija į mokymus


  Ar reikalinga sąskaita faktūra?