Grupė renkamaapie datas pranešime užsiregistravusiems.

Organizacija efektyvi yra tiek, kiek efektyviai ir suderintai veikia jos padaliniai. Vadovaujant organizacijos padaliniui tenka spręsti klausimus, kuriuos galima sugrupuoti į kelias grupes:

 • Kada padalinio vadovas turi prisitaikyti prie organizacijos poreikių ir turi ribotus pasirinkimus kaip veikti, o kada jis yra laisvas.
 • Kada padalinio vadovas (savo kolektyvui) yra vadovas, o kada pavaldinys (prieš organizacijos vadovus) ir kaip persijunginėti tarp šių dviejų būsenų.
 • Kaip suderinti savo veiklas su greta, paraleliai veikiančiais padaliniais.

Šiems klausimams spręsti egzistuoja praktikos, technikos, kurios deja, dažnai nėra žinomos vidurinės grandies vadovams, ypač jei jie neseniai pakilo karjeros laiptais.

Praktiniai mokymai vadovams, tai vieta kur bus perteikta patirtis, kaip greitai ir praktiškai suvokti ir suderinti lūkesčius organizacijos padaliniui ir jos vadovui. Diskutuosime, ar jūsų įmonėje lūkesčiai yra iškelti teisingai. 

Užsiėmimai vyks nedidelėse grupėse, užsiėmimai bus organizuojami taip, kad kiekvienas dalyvis pritaikytų gautas žinias savo situacijai ir iš karto galėtų taikyti praktiškai.

Šie praktiniai mokymai skirti vadovams kurie, vadovauja padaliniams, esminiams tokių padalinių darbuotojams.

Tai – du tarpusavyje logiškai susieti praktiniai užsiėmimai, apimantys temas nuo lūkesčių padaliniui iki vadovavimo jam.

Pirmas užsiėmimas: Lūkesčiai Padaliniui Ir Jo Vieta Organizacijoje

 

Rezultatas, kurį pasieksime:

 • Išbandysime įrankius, padedančius sukurti supratimą apie organizacijos, kitų padalinių lūkesčius padaliniui. Kokie lūkesčiai keliami mano padaliniui ir kitiems padaliniams? 
 • Išbandysime būdus kaip priskirti atsakomybes padalinio darbuotojams, suderinti jas su kitų padalinių darbuotojais.
 • Išbandysime būdus kaip nustatyti rodiklius (KPI, KPD), kitus esminius parametrus, susitarimus, priskirti juos komandos nariams.
 • Išbandysime būdus kaip įvertinti turimus resursus, jų stiprybes, silpnybes, identifikuoti pokyčių vietas.

 

Kaip tai vyks:

 • Darbas grupėje su moderatoriaus pagalba.
 • Keisimės nuomonėmis, patirtimis, žiniomis.
 • Tarpuose tarp užsiėmimų treniruosimės, darysime praktines užduotis.
 • Naudosime trenerio parengtais įrankiais.
 • Preliminarus laikas – du užsiėmimai po keturias valandas.

Baigus visą kursą gausite mokymų baigimo sertifikatą. Po kiekvieno užsiėmimo gausite skaidres, dokumentų pavyzdžius, kuriais galėsite naudotis praktikoje.

Mokymų treneris – Darius Samuolis.

Mokymų kaina – 150 eurų. Registruojantis į abu serijos užsiėmimus, arba dviem ir daugiau dalyvių iš vienos organizacijos, kaina 100 eurų.

Vadovų mokymai vyks per Zoom platformą.

Užsiėmimų laikai – 2021 02 18, 02 25 dienomis, ketvirtadieniais, nuo 12 00 iki 15 30 val.

Registracija į mokymus


  Ar reikalinga sąskaita faktūra?

  Parašykite komentarą